MW12KGT2 Hoofdstuk 3

 Hoofdstuk 3-1 Oppervlakte parallellogram

Hoofdstuk 3-2 Oppervlakte driehoek

Hoofdstuk 3-3 Inlijsten

Hoofdstuk 3-4 Oppervlakte bijzondere driehoeken

Hoofdstuk 3.5 Oppervlaktematen