Normering

 

Een programma geschreven in Python om punten 
om te zetten naar een cijfer op de schaal van 10